NABÍDKA KRÁTKODOBÝCH KURZŮ:

ZVÍŘATA A ROSTLINY
AKVARELEM A KRESBOU

Lekce pro začátečníky a mírně pokročilé - pro získání první zkušenosti s ilustrační technikou a malbou akvarelu. 

OBSAH

Obsahem lekcí je realistické ztvárnění rostlin nebo zvířat kombinovanou technikou akvarelové malby a kresby. Na lekci se naučíte postupy ilustrativního realistického ztvárnění zvířat nebo květin. Námět pro konkrétní lekce je zvolen na základě kresebných schopností účastníků kurzu. Naučíte se základy akvarelové malby, zobrazovací postupy realistického ztvárnění a vyzkoušíte si jak kresebné, tak malířské možnosti, které daný námět nabízí.

Pro první seznámení s touto technikou jsou vhodné motivy exotických ptáků nebo popřípadě květin a těmito náměty zpravidla začínáme.

ORGANIZAČNÍ INFO

Kurz je určen pro 6 osob, otevírá se při minimálním počtu 3 osob. Náplň kurzu zabere 6 hodin. Absolvujete dvě tříhodinové lekce, které proběhnou během 14 dnů vždy v úterý od 17 do 20h. 

TERMÍNY

Termíny kurzů budou vypsány podle zájmu a se zájemci po dohodě. Máte-li tedy o kurz zájem přihlaste se prosím na mail.

Poznámka k termínu: V případě zájmu, kdy se dohodne skupina více lidí, je možné jej uspořádat v dohodnuté dny popřípadě jako kurz jednodenní např. sobotní ! 

Cena celého kurzu je 1440,-
V ceně kurzu je zahrnuta výuka, pomůcky, výtvarný materiál a pronájem a náklady na provoz ateliéru.

Platební podmínky

Přihlášky přijímám na mailu: kresbaamalba@centrum.cz
Dotazy na tel.: +420 704 420 053