Tvůrčí ateliér

Tvůrčí ateliér je přátelská skupina s lektorským vedením, která nabízí prostor pro společné malování, experimentování, ale i výuku. Tato skupina je určena pro dospělé, kteří mají zvládnuté základy, ale uvítají další rozvoj a profesionální vedení. Výuka nabízí pomoc při hledání vlastního výtvarného projevu, nabídku tvůrčích možností a pokročilé lekce malby a kresby. Společenství ve skupině nabízí sdílení výtvarných zkušeností a vzájemnou inspiraci.  Tvůrčí ateliér se schází
v pondělí v počtu 8 lidí.

PONDĚLÍ od 17 do 20h 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE