Tvůrčí ateliér

Tvůrčí ateliér je přátelská skupina s lektorským vedením, která nabízí prostor pro společné malování, experimentování, ale i výuku. Tato skupina je určena pro dospělé, kteří mají zvládnuté základy, ale uvítají další rozvoj a profesionální vedení. Výuka nabízí pomoc při hledání vlastního výtvarného projevu, nabídku tvůrčích možností a pokročilé lekce malby a kresby. Společenství ve skupině nabízí sdílení výtvarných zkušeností a vzájemnou inspiraci.


Nabídka možností od září 2021

 Experimentální a abstraktní malba

Kreativní a experimentální lekce zaměřené na rozvoj intuitivní tvorby a poznání různorodého malířského pojetí. Obsahem lekcí bude abstraktní malba, ale i reálná témata (portrét, krajina, zátiší), ale v rozdílném barevném pojetí např. impresionistickém, koloristickém, expresivní aj. Součástí lekcí budou také různé akrylové techniky a experimentování s nimi. Převažující technikou bude akryl a jeho možnosti a podle potřeb námětu také olej a pastel

Lektorské vedení nabízí propracovanou metodiku pro první získávání zkušeností z abstraktní malbou, nabídku inspirativních témat a technologických postupů při malbě akrylem, individuální pomoc při realizaci vlastních nápadů a konzultace při skladbě obrazu ( např. volba barev, kompoziční uspořádání ap.)

Pro koho jsou tyto lekce vhodné: pro kreativní lidi nebo pro ty, kteří chtějí svou kreativitu rozvíjet. Pro ty, kteří se nebojí nejistých výsledků, nebojí se zkoušet nové postupy a jsou samostatní. A také pro všechny, kteří chtějí s abstraktní malbou začít. Je však třeba, aby zájemci měli zvládnuté alespoň základy kresby a míchání barev tzn. zvládli samostatně popřípadě s drobnou korekcí nakreslit všechny náměty na kterých budeme pracovat.
Obsahem lekcí nebude výuka kresby!

Lekce budou probíhat v ateliéru ve Skalici.
Délka lekcí 3 hodiny = 180 min
Cena 360,- Kč za lekci
Kurzovné se hradí dva měsíce napřed.
Lekce budou probíhat v úterý od 17h

Skupina společné malby
pro členy ateliéru
Ve středu od 17h