Tvůrčí ateliér

Tvůrčí ateliér je přátelská skupina s lektorským vedením, která nabízí prostor pro společné malování, experimentování, ale i výuku. Tato skupina je určena pro dospělé, kteří mají zvládnuté základy, ale uvítají další rozvoj a profesionální vedení. Výuka nabízí pomoc při hledání vlastního výtvarného projevu, nabídku tvůrčích možností a pokročilé lekce malby a kresby. Společenství ve skupině nabízí sdílení výtvarných zkušeností a vzájemnou inspiraci.


Nabídka možností od září 2021

Od září nabízím možnost zařazení do dvou skupin rozdílného zaměření. Čas a den pro jednotlivé skupiny se nastaví podle možností, až po rozdělení do skupin. Nabízím pondělí, úterý a středu, buď dopoledne nebo večer respektive později odpoledne.
Zájemci o zařazení, pište prosím na mail kresbaamalba@centrum.cz
Dotazy na tel. 704 420 053

 Experimentální a abstraktní malba

Kreativní a experimentální lekce zaměřené na rozvoj intuitivní tvorby a poznání různorodého malířského pojetí. Obsahem lekcí bude abstraktní malba, ale i reálná témata (portrét, krajina, zátiší), ale v rozdílném barevném pojetí např. impresionistickém, koloristickém, expresivní aj. Součástí lekcí budou také různé akrylové techniky a experimentování s nimi. Převažující technikou bude akryl a jeho možnosti a podle potřeb námětu také olej a pastel

Lektorské vedení nabízí propracovanou metodiku pro první získávání zkušeností z abstraktní malbou, nabídku inspirativních témat a technologických postupů při malbě akrylem, individuální pomoc při realizaci vlastních nápadů a konzultace při skladbě obrazu ( např. volba barev, kompoziční uspořádání ap.)

Pro koho jsou tyto lekce vhodné: pro kreativní lidi nebo pro ty, kteří chtějí svou kreativitu rozvíjet. Pro ty, kteří se nebojí nejistých výsledků, nebojí se zkoušet nové postupy a jsou samostatní. A také pro všechny, kteří chtějí s abstraktní malbou začít. Je však třeba, aby zájemci měli zvládnuté alespoň základy kresby a míchání barev tzn. zvládli samostatně popřípadě s drobnou korekcí nakreslit všechny náměty na kterých budeme pracovat.
Obsahem lekcí nebude výuka kresby!

 Realistická malba

Lekce zaměřené na malbu reálných námětů v reálném pojetí. Hlavním tématem malby budou portréty a figurativní a zvířecí náměty, témata jsou však věcí dohody, lze také pracovat na individuálních tématech podle vlastního zaměření. Soustředit se budeme na tonalitu obrazu, na malířské pojetí světla a stínu, volbu barevné škály a harmonizaci barev v obraze a techniku olejomalby a také na správně provedenou kresbu. Malovat budeme i technikou pastelu.

Lektorské vedení nabízí korektury kreseb, ukázky malířských postupů, individuální konzultace např. ohledně kompozice, volby námětu nebo volby barevné škály apod.

Lekce jsou určeny pro všechny kteří mají zájem o malbu reálných námětů a chtějí se v této oblasti rozvíjet. Jsou určeny pro ty, kteří mají zvládnuté základy kresby a základy míchání barev. Obsahem lekcí nebude výuka základů kresby, zájemci o tyto lekce by měli mít základy kresby zvládnuté. 

Lekce budou probíhat v ateliéru ve Skalici.
Délka lekcí 3 hodiny = 180 min
Cena 360,- Kč za lekci
Platby měsíčně.