PLATBA

DĚTI 

Platba za výuku se hradí formou měsíčního školného.  ŠKOLNÉ VE ŠK. ROCE 2019/2020 ČINÍ 630,- Kč

Školné se hradí vždy na jeden měsíc dopředu, v prvním týdnu daného měsíce na účet: 210339766/0300.   
Pro nově příchozí jsou první dvě lekce zkušební a je možné je uhradit zvlášť. 
 Při odchodu se uhrazené školné za daný měsíc nevrací.
Náhrada zameškaných lekcí z důvodu nemoci není možná vždy pouze příležitostně po dohodě!

V ceně je zahrnuta výuka 3 lekcí ( LEKCE 120 min),
provozní náklady ateliéru a potřebného vybavení  a také základní výtvarný materiál pro kresbu i malbu. 

MLÁDEŽ 

Platba za výuku se hradí formou měsíčního školného. ŠKOLNÉ VE ŠK. ROCE 2019/2020 ČINÍ 840,- Kč

Školné se hradí vždy na jeden měsíc dopředu, v prvním týdnu daného měsíce na účet: 210339766/0300. Pro nově příchozí jsou první dvě lekce zkušební a je možné je uhradit zvlášť. Při odchodu se uhrazené školné za daný měsíc nevrací.

V ceně je zahrnuta výuka 4 lekcí ( LEKCE 120 min) a pronájem ateliéru a základní výtvarný materiál