PLATBA za výuku dětí

 Platba za výuku se hradí formou měsíčního školného.  ŠKOLNÉ VE ŠK. ROCE 2020/2021 ČINÍ 660,- Kč

Školné se hradí vždy na jeden měsíc dopředu, v prvním týdnu daného měsíce na účet: 210339766/0300.   
 Při odchodu se uhrazené školné za daný měsíc nevrací.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: VÝUKA DĚTÍ - měsíc a jméno dítěte.

V ceně je zahrnuta výuka 3 lekcí ( LEKCE 120 min),
provozní náklady ateliéru a potřebného vybavení  a  částečně také výtvarný materiál.