PAVERPOL


PAVERPOL A JEHO VYUŽITÍ


Paverpol je kreativní výtvarná technika. Při této technice se používá unikátní ztužovadlo, které je určeno k tvarování textilu a slouží také jako pojivo různých materiálů -  papíru, dřeva aj.. Základní hmotu lze míchat s různými komponenty a vytvářet tak různé povrchy a struktury nebo si vytvořit modelovací pastu pro modelování reliéfů. Z těchto důvodů má ztužovadlo velmi široké využití -  je vhodné pro výrobu plastik, reliéfů, koláží či různých dekoračních předmětů. 

Kromě prioritního využití při tvorbě plastik, jej lze využít v malbě při tvorbě strukturálních obrazů nebo koláží, je to tedy technika vhodná pro výtvarníky, ale pro snadnou aplikaci je vhodná pro každého bez ohledu na to, zda má nějaké výtvarné zkušenosti s výtvarnou tvorbou nebo ne, proto se hlavní využití nabízí především v oblasti hobby tvorby. Je to tedy technika ideální pro relax či artetarapii.

Sobotní kurz
V sobotním kurzu nabízím seznámení s touto technikou prostřednictvím relaxační tvorby. Vyrobíte si vlastní obraz tak, že vám vše potřebné názorně ukážu a  provedu vás celým procesem tvorby krok za krokem. Hotový výrobek si odnesete domů. Kurz je plánován cca na 6h., proběhne v maximálním počtu 4 osob. Cena kurzu je 1200,-Kč V ceně je lektorské vedení, materiál*, pronájem ateliéru a pomůcek.

Do základního materiálu se počítá podklad - plátno na rámu ve velikostech 24x30, 30x30, 30x40, 40x40, Paverpol , Paversand, Paverplast, Art Stone, v případě aranží základní aranžovací materiál a podkladové gesso nebo šeps. AKRYLOVÉ BARVY nejsou v ceně kurzu, v případě barevného dotváření je třeba mít vlastí! 

Pro bližší informace volejte: +420 704 420 053   


KURZ struktury 27. 4. 2019

Dudince 1.-3.3. sobotní workshop a pár vzpomínkových fotografií z akce a několik ukázek z tvorby