ORGANIZACE VÝUKY

Výuka dětí probíhá v Ateliéru ve Skalici 313

Lekce jsou dvouhodinové v délce 120 min.

Probíhají 1x týdně od 15 do 17h, ale pouze první tři týdny v měsíci. 

Děti tedy mají tři lekce měsíčně!