O lektorce

Vystudovala jsem...SUPŠ Uherské Hradiště a Ostravskou univerzitu, pedagogickou fakultu - učitel uměleckých odborných předmětů. Pracovala jsem... ve dvou keramických dílnách, jako točíř na volné noze, učila na ZUŠ, dělala ilustrované mapy, knižní ilustrace a mnoho let mě živil grafický design a v letech 2014 -2020 jsem provozovala Ateliér kresby a malby, kde jsem s láskou, radostí a zaujetím vyučovala vše, co jsem se za svůj profesní život naučila.  Covidová pauza mě přivedla zpět k vlastní tvorbě a v současnosti v Ateliéru nabízím také lekce zaměřené na experimentální malbu.  Co ráda dělám ... jsem ráda s lidmi, ráda maluji a nejraději trávím čas v přírodě a s koňmi. 

Malba je mojí profesí, ale také hrou i meditací. Nicméně mé obrazy jsou jen takové pozůstatky toho všeho hledání, vyvažování a experimentování. Jsem interpret, nemám potřebu se identifikovat s žádným uměleckým směrem ani stylem ani se vyjadřovat k jakýmkoliv společenským otázkám. Malba je pro mě především hrou a cestou k poznání sebe a druhých.

Ukázky volné tvorby z let 2020-22 

Ukázky realistické malby 2015-2019

Obrazy vznikly převážně během lekcí, kdy jsem na malbě konkrétních námětů ukazovala malířské postupy.