O mně

Vystudovala jsem...SUPŠ Uherské Hradiště a Ostravskou univerzitu, pedagogickou fakultu - učitel uměleckých odborných předmětů. Pracovala jsem... ve dvou keramických dílnách, jako točíř na volné noze, učila na ZUŠ, dělala ilustrované mapy, knižní ilustrace a mnoho let mě živil grafický design a v letech 2014 -2020 jsem provozovala Ateliér kresby a malby, kde jsem s láskou, radostí a zaujetím vyučovala vše, co jsem se za svůj profesní život naučila.  Covidová pauza mě přivedla k vlastní tvorbě. V současnosti se věnuji malbě, keramické plastice a v Ateliéru nabízím lekce zaměřené na experimentální malbu.  Co ráda dělám ... jsem ráda s lidmi, ráda modeluji a maluji, sbírám bylinky a nejraději trávím čas v přírodě a s koňmi. 

Malba je mojí profesí, ale také hrou i meditací. Nicméně mé obrazy jsou jen takové pozůstatky toho všeho hledání, vyvažování a experimentování.  

Ukázky mojí lektorské práce jsou k vidění na odkaze NAŠE TVORBA


Ve své volné tvorbě v současnosti pracuji na obrazech z cyklu  "V POLI MOŽNOSTÍ"  ... 

Obrazy z tohoto cyklu jsou výsledkem experimentování s barvou. Pomocí různých akrylových technik vytvářím vrstvenou strukturu. Takto připravený, strukturovaný podklad je semeništěm rozličných tvarů a potencionálních témat. Je jako život, který nám v daném okamžiku přináší různé možnosti a naše reakce z nich vytvářejí novou skutečnost. Stejné je to i s mými obrazy. V malbě postupuji podobně, reaguji na barevnou a tvarovou konstelaci, která při experimentování vzniká. Téma neplánuji, není předem promyšleno, vzniká náhodně a postupně. Je to živý proces, záleží na na mých asociacích, které jsou vyvolány různorodými shluky tvarů a barev a na jejich momentální interpretaci. Tento postup tedy není zaměřen na výsledek, ale pro mě je prožitkem "flow" - hrou, experimentem čistou tvorbou a důvodem proč takové obrazy maluju. 

  

Obrazy z tohoto cyklu nabízím k prodeji jako autorské reprodukce. 
V případě zájmu prosím pište na mail: kresbaamalba@centrum.cz, nebo volejte na tel. 704 420 053


Keramické plastiky

Příležitostně vytvářím plastiky. Inspiruji se přírodními tvary a z vymodelovaných tvarů skládám různé kompozice. Do takto navržené kompozice vkládám zajímavé kousky dřev, které jsem si přivezla z různých cest. Na ukázce je dřevo, které jsem nalezla v říčním korytě kaňonu Vikos v Řecku. Některé z těchto plastik si nechávám jako vzpomínku na konkrétní místo, některé prodám.

V minulosti jsem se krátce zabývala vytvářením kompozic se stylizovaných tvarů různých přírodních motivů. Těmto "totemům" se však již nevěnuji. Současně mě velmi baví vytvářet organické tvary bez konkrétní předlohy, pracuji intuitivně a tak vznikají plastiky na pomezí abstrakce. Návrhy vytvářím z pálené hlíny v malém měřítku, na realizaci větších plastik teprve pracuji.