O kresbě

Co je dobré vědět než se rozhodnete věnovat kresbě

Většina lidí má pojem kresba významově propojen s pojmem tvorba ... může být ... jsou mezi námi tací, kteří kresbu využívají nevšedním a tvůrčím způsobem. Ale tím, že začneme kreslit, rozhodně nezačneme tvořit.

Tvorba není automaticky spjatá s kresbou malbou nebo jakoukoliv výtvarnou činností a naopak KRESLIT NEZNAMENÁ TVOŘIT. Tvořiví můžeme být i ve zcela jiných oblastech, naproti tomu, tím že kreslíme či malujeme se nestáváme tvůrčími. Tvůrčími prostě od své přirozenosti všichni jsme a pokud svůj tvůrčí potenciál nevyužíváme, není to dáno tím, že se nevěnujeme tzv. tvůrčí činnosti za kterou se považují činnosti umělecké a příčiny je třeba hledat jinde.

Vraťme se zpět ke kresbě. Kresba zpravidla je, velmi prozaicky řešeno, řemeslným základem všech plošných realistických děl. Konstatování je to suché stejně jako kresba, která taková často bývá. V praxi to je často tak, že tvorba začíná teprve na řemeslně dobře vystavěné kresbě. Učení se kresbě může být a často je namáhavá a zdlouhavá a někdy také poměrně suchopárná činnost. Dobré zvládnutí této dovednosti proto často vyžaduje vnitřní motivaci, dostatek trpělivost a pokud máme vyšší nebo profesionální ambice i určitou dávku talentu,

Co dál, nechceme-li být profesionály, proč se tedy vůbec učit kreslit ... respektive dá se to učit jedenkrát týdně ve volném čase a čekat uspokojivé výsledky?

Dá :) Není to nedostupné a důvody proč kreslit a způsoby, jak se naučit kreslit existují i pro ty, kteří začínají v pozdějším věku a berou tuto činnost jen jako hobby. Smysluplná možnost, jak se naučit kreslit a užít si to, existuje! Je však třeba se odpoutat od výsledku, být si vědom, že cesta je cíl a především přestat myslet a začít vnímat! V začátku jde totiž víc než o získání dovednosti o mentální změnu.

Kresba je velkým učitelem, obrací nás prostřednictvím soustředěného vnímání zpět k sobě, učí nás vidět věci nezaujatě a znovu začít věřit svému vnímání. Mnoho lidí v začátcích nekreslí to co mají před očima, ale kreslí svoje představy, nejsou schopni vidět věci jaké jsou. Přitom kreslit je velmi jednoduché, ale vyžaduje to stav prázdné mysli, je to tedy v pravdě technika přímo meditační a tato meditace má navíc ještě bonus ve formě hotové kresby nebo malby :)

Tak tedy... chcete kreslit?

Neřešte nedostatek talentu
Nepodceňujte své schopnosti
Nebojte se a nic si nepředstavujte

Dívejte se - vnímejte a užívejte si to :)

Pak budete snadno a dobře kreslit.