O ateliéru


Ateliér kresby a malby ve Skalici je malý, ale dobře vybavený prostor, který původně vznikl jako keramický ateliér pro moji autorskou práci. Od počátku jsem jej však využívala k výuce kresby a malby dospělých i dětí.

Mým záměrem bylo v ateliéru vytvořit přátelské a inspirativní prostředí pro ty, které malování baví . A tím nabídnout lidem, jak systematickou kresebnou průpravu, tak možnost uvolnění a odreagování při tvůrčí činnosti ve společnosti podobně naladěných lidí. Tento záměr se naplnil a v letech 2014 - 2019, kdy přinášela výuka a společná tvorba mnoho radosti mě a mým klientům. Ateliér čítal v těchto letech kolem 40 členů, kteří se zúčastňovali pravidelné semestrální výuky. Lekce probíhaly v malých skupinách.

V prvních třech letech byla výuka zaměřena především na realistickou kresbu a základy malby a toto zaměření sloužilo začátečníkům a mírně pokročilým k získání dovedností a znalostí potřebných pro vlastní tvorbu. S nabývajícími zkušenostmi vznikla potřeba se víc věnovat tvůrčím tématům. Proto jsem začala v rámci semestrální výuky nabízet také Kreativní a experimentální lekce zaměřené na rozvoj intuitivní tvorby a poznání různorodého malířského pojetí.

Současné zaměření Ateliéru - "ŠKOLA" VNÍMÁNÍ

Intenzívní výuka realistické, ale I abstraktní malby mě přivedla k poznání, že malba i kresba nás, víc než cokoliv jiného, učí vědomé pozornosti. ukázalo se, že je skvělou meditační technikou. Samozřejmě jen pro ty, které malba baví:) ...

Bez vědomé pozornosti nelze nic přesně zobrazit a obráceně, snažíme-li se o přesnou kresbu, musíme rozvíjet pozornost a vnímavost. Posílení vnímavosti a pozornosti je tedy nevědomý benefit při jakékoliv tvorbě. A jelikož vnímám tento benefit jako podstatný důvod proč se malbě věnovat, rozhodla jsem se tedy tento důvod, který byl po celou dobu skrytý někde na pozadí, vytáhnout na světlo a učinit z něj záměr. Zvu tedy vás, kteří považujete vnímavost za důležitou vlastnost a které baví, přitahuje, zajímá aktivní malba, k účasti na komunitě, která bude pomocí malby tyto schopnosti rozvíjet.

Podívejte se na tvorbu členů ateliéru:

NAŠE TVORBA


FOTKY Z ATELIÉRU