UKÁZKY PRÁCE TVŮRČÍHO ATELIÉRU 

Ukázky abstraktní tvorby - práce jsou dílem: Evy Bělohlavé, Veroniky Velčovské, Jarky Ferencové, Gabky Šimoňákové, Magdy Zálešákové, Petry Mertové a Renáty Beránkové.

Průřez tvorbou tvůrčího ateliéru od roku 2016 do současnosti. Autoři prací jsou: Andrejka Bartková, Magda Zálešáková, Zdeněk Rohan, Petra Mertová, Eva Bělohlavá, Renny Beránková

PRÁCE SKUPINY HOBBY MALBY A ZAČÁTEČNÍKŮ

Práce z roku 2019-2020

PRÁCE ZE SKUPINY DĚTÍ A MLÁDEŽE