Naše tvorba

Lektorské práce, které vznikly jako ukázky postupů na konkrétních lekcích.

UKÁZKY PRÁCÍ ČLENŮ TVŮRČÍHO ATELIÉRU 

Ukázky abstraktní tvorby z lekcí Experimentální malby.
Práce jsou dílem: Evy Bělohlavé, Veroniky Velčovské, Jarky Ferencové, Gabky Šimoňákové, Magdy Zálešákové,
 Petry Mertové a Renáty Beránkové.

Průřez tvorbou tvůrčího ateliéru od roku 2016 do současnosti. Autoři prací jsou: Andrejka Bartková, Magda Zálešáková, Zdeněk Rohan, Petra Mertová, Eva Bělohlavá, Renny Beránková

Lekce zaměřené především na realistickou kresbu a malbu. 

PRÁCE SKUPINY HOBBY MALBY

Práce z roku 2019-2020

UKÁZKY Z LEKCÍ PRO DĚTI 

Průřez tvorbou za školní rok 2021/22/23
Výuku dětí (7-13let) vedla Lucie Tomčalová 

PRÁCE ZE SKUPINY DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Průřez tvorbou dětí a mládeže z let 2016 - 2019
výuku vedla Ester Chytková