Naše tvorba

Lektorské práce, které vznikly jako ukázky postupů na konkrétních lekcích.

Cyklus Duhové etudy

V posledních dvou letech společně s Luckou Tomčalovou pracujeme na obrazech z cyklu, který jsem nazvala Duhové etudy.

Duhové proto, že často používám čisté barvy duhového spektra a etudy proto, že se víceméně jedná jen o takové výtvarné cvičení bez konkrétního záměru a bez ohledu na konečný výsledek. A výsledky jsou rozmanité některé zdařilé a zajímavé, některé banální, ale v procesu tvorby zažívám vždy čistou radost.

K práci na těchto obrazech jsem také přizvala Lucii Tomčalovou, vzájemně se inspirujeme a využíváme rozdílnosti svého přístupu.

Některé obrazy vznikají rychle a spontánně - jde o čistě intuitivní tvorbu, některé mají naopak delší vývoj, kdy skladbu barev promýšlíme a jedná se spíš o návrhářskou práci. Výsledný obraz vzniká tedy kombinací intuice a výtvarné zkušenosti.

Dynamika křivek a skladba obrazu je spíš mojí doménou, silnou stránkou Lucie je pak barevná invence a tak většinu obrazů vytváříme společně a jsou tedy autorsky nejednoznačné :)

Nicméně... Prvotním impulzem vzniku těchto obrazů byla touha nějak pomoci nesmělým studentům začít s abstraktní malbou. Chtěla jsem nabídnout nějakou metodu, a tak jsem hledala možnosti, jak abstraktní tvorbu lidem zpřístupnit. Vzpomněla jsem si na postup, který jsem se naučila při svých studiích: z automatické kresby se vybere zajímavá výseč, která se následně zvětší, tím vznikne rozčleněná plocha obrazu. Do takto nachystaného obrazu můžeme libovolně malovat - vybarvovat zcela podle vlastní fantazie. Je to metoda vhodná pro děti i dospělé, amatéry i výtvarníky. A umožní začít s abstrakcí i těm, kteří by si s prázdnou plochou obrazu nevěděli rady. A tak jsem i já začala experimentovat s různými barevnými kombinacemi. Objevila jsem, že malba barvami základního barevného spektra přináší velkou radost, proto jsem si tento způsob malby oblíbila a čas od času nějaký obraz tímto postupem namaluji.

UKÁZKY PRÁCÍ ČLENŮ TVŮRČÍHO ATELIÉRU 

Ukázky abstraktní tvorby z lekcí Experimentální malby.
Práce jsou dílem: Evy Bělohlavé, Veroniky Velčovské, Jarky Ferencové, Gabky Šimoňákové, Magdy Zálešákové,
 Petry Mertové a Renáty Beránkové.

Průřez tvorbou tvůrčího ateliéru od roku 2016 do současnosti. Autoři prací jsou: Andrejka Bartková, Magda Zálešáková, Zdeněk Rohan, Petra Mertová, Eva Bělohlavá, Renny Beránková

Lekce zaměřené především na realistickou kresbu a malbu. 

PRÁCE SKUPINY HOBBY MALBY

Práce z roku 2019-2020

UKÁZKY Z LEKCÍ PRO DĚTI 

Průřez tvorbou za školní rok 2021/22/23
Výuku dětí (7-13let) vedla Lucie Tomčalová 

PRÁCE ZE SKUPINY DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Průřez tvorbou dětí a mládeže z let 2016 - 2019
výuku vedla Ester Chytková