Nabídka pro děti


OD ŘÍJNA 2022 OTEVÍRÁME PRAVIDELNOU VÝUKU DĚTÍ 

Přijímáme přihlášky od dubna 2022
Prostřednictvím mailu: info@kresbaamalba.cz
Bližší informace získáte:

zde na webu,
 popřípadě telefonicky
u lektorky na čísle: 724 266 242

Lekce jsou určeny pro děti od 7 do 13let.

Lekce budou probíhat:
ve středu od 14.30 - 16.30h, 16.45 - 18.45
V Ateliéru ve Skalici 313.
Jedna lekce trvá 120 min.

Probíhá 1x týdně, ale pouze první tři týdny v měsíci.

Děti tedy mají tedy tři lekce měsíčně!

Platba za výuku se hradí formou měsíčního školného.
ŠKOLNÉ VE ŠK. ROCE 2020/2021 ČINÍ 1050,- Kč
V ceně je zahrnuta výuka 3 lekcí, provozní náklady ateliéru a potřebného vybavení a částečně také výtvarný materiál.
Informace k pomůckám naleznete ZDE.

Školné se hradí vždy na jeden měsíc dopředu. Platbu prosím uhraďte v termínu
vždy 27. v daném měsíci na účet: 210339766/0300.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: VÝUKA DĚTÍ - měsíc a jméno dítěte.
Při odchodu se uhrazené školné za daný měsíc nevrací. Zameškané lekce ze strany dítěte se nenahrazují.
Na konci každého pololetí může proběhnout jedna volná lekce,
kde si děti v případě absence můžou přijít dodělat svoje práce.


SOUČASNÁ NABÍDKA TVORBY PRO DĚTI

V současnosti lze děti přihlásit na víkendovou tvorbu,
která probíhá 1-2x v měsíci, vždy v sobotu.

Od 9.30 - 11.30 mladší děti
a od 14.00 - 16.15 starší děti

Nejbližší termín sobotní tvorby: 7. 5. 2022

Dále nabízíme od dubna do června pravidelnou tvorbu 1x týdně.
Ve středu od 16.30 do 18.45.
Tato skupina je již obsazena, je však možnost v případě většího zájmu otevřít ještě jednu skupinu.

Lektorkou je Lucie Tomčalová

Zaměření lekcí

Lekce pro děti a mládež jsou zaměřeny na výuku (nefungují jako výtvarný kroužek). Obsahově je výuka obdobná výuce na ZUŠ  tzn., že se děti učí výtvarnému projevu pomocí malby, grafiky a prostorové tvorby,
děti se seznamují se základními výtvarnými technikami (pastel, akvarel, olejomalba, akryl, linoryt,
keramika a techniky kresby) a také s výtvarnými zákonitostmi.

Co je cílem lekcí pro děti

Zprostředkovat dítěti radost z vlastní tvorby a naučit jej dovednosti potřebné k vlastnímu výtvarnému vyjádření, ale také možnost zažít atmosféru skupiny, která jim umožní pracovat uvolněně, vlastním tempem a s humorem. 

Vybavení
V ateliéru je kromě malířského a kresebného vybavení k dispozici keramická dílna vybavená dvěma vypalovacími pecemi, válcovačkou na výrobu keramických plátů, hrnčířským kruhem, modelovacím stojanem a sochařskou hlínou. Dále máme knihařský lis, který je vhodný na tisk.