Nabídka pro děti


Veškeré informace k výuce dětí nyní nově naleznete
na stránkách
: www.lucietomcalova.webnode.cz
případně na tel.:  724 266 242, emailu: info@kresbaamalba.cz

V ATELIÉRU PROBÍHÁ PRAVIDELNÁ VÝUKA DĚTÍ

Přihlášky přijímáme
prostřednictvím mailu: info@kresbaamalba.cz
Bližší informace získáte:

zde na webu,
 popřípadě telefonicky
u lektorky Lucie Tomčalové na čísle: 724 266 242

Lekce jsou určeny pro děti od 8 do 10let.

Lekce probíhají od října do června ve 2 skupinách po 8 dětech:
ve středu od 14.30 - 16.30h a od 16.45 - 18.45
V Ateliéru ve Skalici 313.
Jedna lekce trvá 120 min,

  konají se 1x týdně, ale pouze první tři týdny v měsíci.

Děti tedy mají tři lekce měsíčně!

Platba za výuku se hradí formou měsíčního školného.
ŠKOLNÉ VE ŠK. ROCE 2020/2021 ČINÍ 1050,- Kč (sourozenci 950Kč)
V ceně je zahrnuta výuka 3 lekcí, provozní náklady ateliéru a potřebného vybavení a částečně také výtvarný materiál.
Informace k pomůckám naleznete ZDE.

Školné se hradí vždy na jeden měsíc dopředu. Platbu prosím uhraďte v termínu
vždy 21. v daném měsíci na účet: 217995520/0600.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: VÝUKA DĚTÍ - měsíc a jméno dítěte.
Při odchodu se uhrazené školné za daný měsíc nevrací. Zameškané lekce ze strany dítěte se nenahrazují.
Na konci každého pololetí může proběhnout jedna volná lekce,
kde si děti v případě absence můžou přijít dodělat svoje práce.

Zaměření lekcí

Lekce pro děti a mládež jsou zaměřeny na výuku (nefungují jako výtvarný kroužek). Obsahově je výuka obdobná výuce na ZUŠ  tzn., že se děti učí výtvarnému projevu pomocí malby, grafiky a prostorové tvorby,
děti se seznamují se základními výtvarnými technikami (suchý a olejový pastel, pastelky, akvarel, akryl, rytí do polystyrenové destičky a techniky kresby) a také s výtvarnými zákonitostmi.

Co je cílem lekcí pro děti

Zprostředkovat dítěti radost z vlastní tvorby a naučit jej dovednosti potřebné k vlastnímu výtvarnému vyjádření, ale také možnost zažít atmosféru skupiny, která jim umožní pracovat uvolněně, vlastním tempem a s humorem. 

Vybavení
V ateliéru je kromě malířského a kresebného vybavení k dispozici keramická dílna vybavená dvěma vypalovacími pecemi, válcovačkou na výrobu keramických plátů, hrnčířským kruhem, modelovacím stojanem a sochařskou hlínou. Dále máme knihařský lis, který je vhodný na tisk.


V ATELIÉRU DÁLE PROBÍHÁ
-  SOBOTNÍ VÝUKA PRO STARŠÍ DĚTI od 10 do 15let

a to vždy druhou sobotu v měsíci ve dvou skupinách:
od 9.30 - 11.30 a od 14.00 - 16.00.
Pokud se přihlásí maximálně 8 dětí, proběhne pouze v dopoledním termínu,
při větším počtu i odpoledne.
Termíny jsou: 14.1., 18.2., 11.3., 15.4., 13.5., 3.6.

- SOBOTNÍ VÝUKA PRO MLADŠÍ DĚTI od 7let

a to vždy třetí sobotu v měsíci od 9.30 - 11.30
Termíny jsou: 21.1., 25.2., 18.3., 22.4.,20.5., 10.6.

Do sobotní výtvarky se můžete přihlašovat nejpozději týden před termínem lekce
prostřednictvím emailu:
info@kresbaamalba.cz nebo telefonicky 724 266 242

Cena za lekci je 350Kč, pomůcky a materiál jsou v ceně. Přihlásit se můžete jednorázově.
Platba probíhá převodem na tento účet nebo v hotovosti: 217995520/0600.