Nabídka pro děti


V ATELIÉRU PROBÍHÁ PRAVIDELNÁ VÝUKA DĚTÍ 

Poslední volná místa jsou ve skupině od 14.30 - 16.45
Přihlášky přijímáme
prostřednictvím mailu: info@kresbaamalba.cz
Bližší informace získáte:

zde na webu,
 popřípadě telefonicky
u lektorky Lucie Tomčalové na čísle: 724 266 242

Lekce jsou určeny pro děti od 7 do 10let.

(starší děti mají možnost se účastnit sobotních lekcí)

Lekce probíhají:
ve středu od 14.30 - 16.30h a od 16.45 - 18.45
V Ateliéru ve Skalici 313.
Jedna lekce trvá 120 min,

  koná se 1x týdně, ale pouze první tři týdny v měsíci.

Děti tedy mají tři lekce měsíčně!

Platba za výuku se hradí formou měsíčního školného.
ŠKOLNÉ VE ŠK. ROCE 2020/2021 ČINÍ 1050,- Kč (sourozenci 950Kč)
V ceně je zahrnuta výuka 3 lekcí, provozní náklady ateliéru a potřebného vybavení a částečně také výtvarný materiál.
Informace k pomůckám naleznete ZDE.

Školné se hradí vždy na jeden měsíc dopředu. Platbu prosím uhraďte v termínu
vždy 27. v daném měsíci na účet: 210339766/0300.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: VÝUKA DĚTÍ - měsíc a jméno dítěte.
Při odchodu se uhrazené školné za daný měsíc nevrací. Zameškané lekce ze strany dítěte se nenahrazují.
Na konci každého pololetí může proběhnout jedna volná lekce,
kde si děti v případě absence můžou přijít dodělat svoje práce.

Zaměření lekcí

Lekce pro děti a mládež jsou zaměřeny na výuku (nefungují jako výtvarný kroužek). Obsahově je výuka obdobná výuce na ZUŠ  tzn., že se děti učí výtvarnému projevu pomocí malby, grafiky a prostorové tvorby,
děti se seznamují se základními výtvarnými technikami (suchý a olejový pastel, akvarel, akryl, linoryt,
keramika a techniky kresby) a také s výtvarnými zákonitostmi.

Co je cílem lekcí pro děti

Zprostředkovat dítěti radost z vlastní tvorby a naučit jej dovednosti potřebné k vlastnímu výtvarnému vyjádření, ale také možnost zažít atmosféru skupiny, která jim umožní pracovat uvolněně, vlastním tempem a s humorem. 

Vybavení
V ateliéru je kromě malířského a kresebného vybavení k dispozici keramická dílna vybavená dvěma vypalovacími pecemi, válcovačkou na výrobu keramických plátů, hrnčířským kruhem, modelovacím stojanem a sochařskou hlínou. Dále máme knihařský lis, který je vhodný na tisk.


V ATELIÉRU DÁLE PROBÍHÁ SOBOTNÍ VÝUKA PRO STARŠÍ DĚTI (10 - 14let)

bude se otevírat i výuka pro mladší děti (7 - 10let)

Víkendová výtvarka probíhá vždy druhou sobotu v měsíci ve dvou skupinách:
od 9.30 - 11.30 a od 14.00 - 16.00.
Pokud se přihlásí maximálně 8 dětí, proběhne pouze v dopoledním termínu,
při větším počtu i odpoledne.
Přihlašovat se můžete nejpozději týden před termínem lekce
prostřednictvím mailu:
info@kresbaamalba.cz nebo telefonicky 724 266 242

Cena za lekci je 350Kč, pomůcky a materiál jsou v ceně.
Platba probíhá převodem na tento účet: 217995520/0600.

Termíny letošní výtvarky jsou: 12.11. a 10.12.