Lekce pro děti

ORGANIZACE VÝUKY

STŘEDA od 15 do 17h

Výuka dětí probíhá v Ateliéru ve Skalici 313.
LEKCE JSOU v délce 120 min., 1x týdně od 15 do 17h.
pouze však první tři týdny v měsíci! 
Děti tedy mají TŘI LEKCE V MĚSÍCI!

LEKCE PRO DĚTI PROBÍHAJÍ FORMOU SEMESTRÁLNÍ VÝUKY

Lekce pro děti a mládež jsou zaměřeny na výuku (nefungují jako výtvarný kroužek). Obsahově je výuka obdobná výuce na ZUŠ tzn. že děti se učí základní výtvarné techniky pastel (akvarel, olejomalbu, akryl, linoryt, keramiku a techniky kresby) a také výtvarné zákonitosti.

Lekce pro děti začaly v ateliéru zcela neplánovaně, mým původním záměrem bylo totiž založit ateliér, který by sloužil výuce a setkávání dospělých a skupinka dětí, která se dnes schází k pravidelné výuce vznikla postupně z individuální výuky. Postupně se však hlásily děti další a mi nedávalo smysl je odmítat, tak vznikla zcela spontánně skupinka dětí, která se schází již třetím rokem.Jediným kritériem k výběru je zájem samotných dětí, - to že děti samy spontánně kreslí/malují a chtějí tyto lekce navštěvovat.

Co je cílem lekcí pro děti

Zprostředkovat dítěti radost z vlastní tvorby a naučit jej dovednosti potřebné k vlastnímu výtvarnému vyjádření, ale také možnost zažít atmosféru skupiny, která jim umožní pracovat uvolněně, vlastním tempem a s humorem.

Skupinu dětí tvoří děti od 7 do 13 let. 
Mládež od 13 let tvoří samostatnou skupinu nebo jsou zařazeni do skupin společně s dospělými. 

Vybavení
V ateliéru je kromě malířského a kresebného vybavení k dispozici keramická dílna vybavená dvěma vypalovacími pecemi, válcovačkou na výrobu keramických plátů, hrnčířským kruhem, modelovacím stojanem a sochařskou hlínou. Dále máme knihařský lis, který je vhodný na tisk linorytu.