KRÁTKODOBÉ KURZY


KURZ ZÁKLADŮ KRESBY

Lekce jsou určeny pro začátečníky určené k získání základů kresby.

Seznámení se základními kresebnými postupy a technikami.

Vždy 3 lekce jsou věnovány jednomu tématu a jednomu motivu.

NAUČÍTE SE: 

principy kresby pravou mozkovou hemisférou (rostlinné motivy),
principy konstrukční kresby (kresba krychle, válce a rotačních předmětů),
možnosti stínování - jak vyjadřujeme tonalitu - šrafura, linka a techniky stínování.


Kurz je určen zhruba na dva měsíce při frekvenci 1x týdně. Kurz nabízím v semestrálním období od září do června.

Začátek kurzu je věcí dohody respektive po naplnění kurzu.

Kurz je určen pro 6 osob, otevírá se při minimálním počtu 3 zájemců.