Nabídka lekcí 

V současnosti nabízím pouze kreativní lekce experimentální a abstraktní malby a lekce arteterapeutické kresby.


 Experimentální a abstraktní malba

Kreativní a experimentální lekce zaměřené na rozvoj intuitivní tvorby a poznání různorodého malířského pojetí. Obsahem lekcí je abstraktní malba, ale i reálná témata (portrét, krajina, zátiší), ale v rozdílném barevném pojetí např. impresionistickém, koloristickém, expresivní aj. Součástí lekcí jsou také různé akrylové techniky a experimentování s nimi. Převažující technikou je akryl a jeho možnosti a podle potřeb námětu také olej a pastel

Lektorské vedení nabízí propracovanou metodiku pro první získávání zkušeností z abstraktní malbou, nabídku inspirativních témat a technologických postupů při malbě akrylem, individuální pomoc při realizaci vlastních nápadů a konzultace při skladbě obrazu ( např. volba barev, kompoziční uspořádání ap.)

Pro koho jsou tyto lekce vhodné: pro kreativní lidi nebo pro ty, kteří chtějí svou kreativitu rozvíjet. Pro ty, kteří se nebojí nejistých výsledků, nebojí se zkoušet nové postupy a jsou samostatní v rozhodování. A také pro všechny, kteří chtějí s abstraktní malbou začít. Důraz je kladen na intuitivní pojetí. Záměrem je posílení vlastního vnímání daného námětu. Je však třeba, aby zájemci měli zvládnuté alespoň základy kresby a míchání barev tzn. zvládli samostatně popřípadě s drobnou korekcí nakreslit všechny náměty na kterých budeme pracovat.
Obsahem lekcí nebude výuka kresby! 

Lekce probíhají v ateliéru ve Skalici.
Délka lekcí 3 hodiny = 180 min
Pondělí od 17h

Odpovědět na Vaše otázky mohu prostřednictvím mailu: kresbaamalba@centrum.cz

nebo telefonicky od 12:00 do 16:30h


PROČ MALOVAT ABSTRAKCI.... ?

Od založení ateliéru v roce 2014 se činnost ateliéru točí kolem realistické tvorby. Důvod je jasný...poptávka .... lidé to prostě chtějí ... a dává to smysl. Je to totiž jediný způsob, jak se naučit kreslit a dobrý způsob, jak se naučit malovat a seznámit se se všemi výtvarnými a řemeslnými základy, které k malbě patří. Další hodnotu, kterou nám realistická malba přináší je, že pokud chceme dosáhnout hodnověrných výsledků, musíme se naučit vnímat tzn. dívat se. A k tomu potřebujeme "vypnout" mysl. Malba respektive kresba se pak stává formou meditace. 

Toto zaměření má však i svoje omezení... A řekla bych, že vše to dobré se tak trochu děje na úkor prožitku. Co od lekcí takto zaměřených čekáme a proč vlastně chceme malovat ?  Je skutečným důvodem přesně namalovaný portrét nebo krajina a tedy radost z výsledku...?

Tato úvaha má jediný důvod - chci vás vyzvat, abyste opustili jistotu výsledku a pustili se do nejistého experimentování. Zkusme tvořit bez předlohy! Zkuste to i vy, kteří se držíte pouze reálné předlohy, reálné barevnosti a fotografického pojetí. Nepůjde o výsledky , ale o vaše prožitky a zkušenosti. Ráda bych vám prostřednictvím změny obsahu lekcí pomohla k prožitkům "flow", které zkrátka k projevům tvorby patří. 

Začít s abstraktní malbou je často těžší než začít s malbou realistickou. Proč? Odpověď je jednoduchá, nemáme žádnou předlohu. Ale nemít žádnou předlohu, je právě ten dobrý důvod, pro který má smysl se tomuto tématu věnovat. Kreslíme-li realisticky, učíme se pozorně vnímat předlohu a při abstraktní tvorbě je potřeba, abychom tuto pozornost obrátili směrem dovnitř. Pokud nemáme jasnou vizi, učíme se rozhodovat citem.  Jde nám totiž o to, abychom opustily svět analytického myšlení a přenesli se do intuitivního a vizuálního vnímání.


Současné zaměření Ateliéru - "ŠKOLA" VNÍMÁNÍ

Intenzívní výuka realistické, ale I abstraktní malby mě přivedla k poznání,
že malba i kresba nás, víc než cokoliv jiného, učí vědomé pozornosti. ukázalo se, že je skvělou meditační technikou. 
Samozřejmě jen pro ty, které tato činnost baví:) ... 

Bez vědomé pozornosti nelze nic přesně zobrazit a obráceně, snažíme-li se o přesnou kresbu, musíme rozvíjet pozornost a vnímavost. Posílení vnímavosti a pozornosti je tedy nevědomý benefit při jakékoliv tvorbě. A jelikož vnímám tento benefit jako důležitý důvod proč se malbě věnovat, rozhodla jsem se tedy tento důvod, který byl po celou dobu skrytý někde na pozadí, vytáhnout na světlo a učinit z něj záměr.
Zvu tedy vás, kteří považujete vnímavost za důležitou vlastnost 
a které baví, přitahuje, zajímá aktivní malba,
k účasti na komunitě, která bude pomocí malby tyto schopnosti rozvíjet.