Daily painting

každodenní malování
nebo jinak ... malé malířské etudy

Co je daily painting ... denní malování - je to spontánní hnutí výtvarníků, kteří malují tak často, jak je to jen možné a to malé obrazy na velmi malé formáty (15x15cm, 20x20cm ap.). Proč často... a proč malé formáty? Často proto, protože malovat denně, obden či 1x týdně je jediná možnost, jak se v malbě zlepšovat a malé formáty proto, že malé formáty nezaberou mnoho času, malování je proto časově zvládnutelné a zábavné, ve dvou či třech hodinách se na malbě malého obrazu naučíte o kompozici, výběru témat, barvách a jejich nanášení, valérech a dalších věcech tolik, kolik za několik týdnů práce na obraze velkém. Hodinu či dvě není problém zařadit do našich zaplněných rozvrhů a nepodařený obraz tolik nemrzí :) naopak nabyté znalosti a pokud se obraz podařil i sebevědomí můžeme pak vložit do děl větších.

Na této stránce bych ráda představila práce svoje a práce páteční skupiny, kde jsme se dohodly, že tyto tříhodinové lekce budeme věnovat tomuto formátu malby. Malujeme obrázky velikosti 20x20 cm, náměty volíme jednoduché a dostupné.